040 2522559
Eindhoven
040 2522559
Eindhoven

Meer info

Meer
info

Beeldende
therapie

Helpt
bij

Werkt
zo

Meer info

Aanmelden en wachtlijst

Om te starten is alleen wat lef en soms een klein beetje geduld nodig. Een doorverwijzing is in elk geval niet nodig.

Je mag je aanmelden door een mail te sturen. Ik stem dan telefonisch even kort met je af hoe het staat met de wachtlijst en wanneer ik verwacht je te kunnen gaan uitnodigen voor een intake. Tijdens de intake bespreken we waar je tegenaan loopt en wat Beeldende therapie voor jou zou kunnen betekenen. Daarna maken we een afspraak voor een eerste consult. Tussen de consulten kunnen we werken met oefeningen voor thuis, als je daar op dat moment de draagkracht voor hebt. Het traject is zo lang als nodig en zo kort als mogelijk. Wanneer je actief suïcidaal, psychotisch of onder invloed bent, kan ik je helaas niet behandelen in mijn praktijk.

Nieuws

De praktijk is gesloten van 22 april 2024 t/m 2 mei 2024 i.v.m. de meivakantie.

Actuele wachttijd

Op dit moment is er helaas een opnamestop voor de behandeling van  jongeren in de praktijk.

Voor (jong-) volwassenen is de wachttijd voor een intake ongeveer 12 weken. Dit betekent dat de kans groot is dat er pas na mijn zomervakantie met de behandeling gestart kan worden.

Kosten

Kosten intake en individueel behandeltraject Per 1/1/2023
Intake (45 minuten – 1 uur) € 89,00
Consult (1 uur) € 89,00*

Beeldende therapie is vrijgesteld van BTW.

*Prijzen voor consulten binnen het Zorgprestatiemodel kunnen verschillen van de particuliere prijzen.
Trajecten die als pakket worden aangeboden, kunnen ook van prijs verschillen.
Beeldende therapie kan op verschillende manieren voor vergoeding in aanmerking komen.

Vergoedingen

Zorgverzekeraars

Diverse zorgverzekeraars vergoeden Beeldende therapie (gedeeltelijk) vanuit de aanvullende
ziektekostenverzekering. Bekijk op de Zorgwijzer en/of neem contact op met je zorgverzekeraar voor meer informatie met betrekking tot de vergoedingen. Tijdens de intake kunnen we samen de vergoedingmogelijkheden nader bekijken.

Om cliënten zoveel mogelijk vergoedingsmogelijkheden te bieden ben ik aangesloten bij de beroepsverenigingen FVB en NFG.

Zorgprestatiemodel

In sommige gevallen kan Beeldende therapie onderdeel zijn van je reeds gestarte behandeling bij je psycholoog of psychotherapeut. In overleg met je behandelaar kan Beeldende therapie worden opgenomen in het Zorgprestatiemodel. De therapie wordt dan in de meeste gevallen geheel vergoed.
Let op! Het is de keuze aan jouw behandelaar of dit praktisch en inhoudelijk wenselijk is.

 

Overige mogelijkheden

In sommige gevallen kan Beeldende therapie (gedeeltelijk) bekostigd worden door;

  • persoonsgebonden budget (PGB)
  • gemeente (Let op ik heb geen contracten met gemeenten)
  • werkgever of bedrijfsarts, bij werkgerelateerde problemen en re-integratie

Overleg met de aanspreekpunten van deze budgetten wat jou mogelijkheden zijn. Indien gewenst kijk ik mee wat er nodig is om dit te regelen.

Privacy

Privacy is belangrijk. Ik voldoe aan alle eisen om de privacy in de praktijk te waarborgen. Hoe ik dat doe, kun je lezen in het privacyreglement.

Voor dossiervorming maak ik gebruik van Praktijk.Online van Zorglink. Als cliënt kun je hier in het cliëntportal inloggen om je gegevens in te zien of te wijzigen.

Tijdens je behandeling kan het van belang zijn dat er contact is met eventuele andere (hoofd)behandelaren of hulpverleners. Daarvoor vraag ik je eerst een ondertekende toestemming te verlenen.

Cookies

Sannemarse.nl maakt alleen gebruik van de noodzakelijke Google Analytics-cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Verder is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd (zodat dit niet te herleiden is), is ‘gegevens delen’ uitgezet en wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Praktijkgegevens

Lijsterbesstraat 21C
5616 LE Eindhoven
T: 040 2522559
E:
KVK: 52247724