040 2522559
Eindhoven
040 2522559
Eindhoven

Beeldende therapie en Schematherapie

BT &
Schematherapie

Bij Schematherapie ligt veel nadruk op je opvoeding, omgeving en ervaringen uit je jeugd, die ten grondslag liggen aan de patronen waar je in je dagelijks leven tegenaan loopt.

Beeldende therapie

Schematherapie

Schematherapie

Schematherapie is een bewezen effectieve behandelmethodiek voor mensen met langdurige klachten zoals terugkerende stemming- en angstklachten, hechtingsproblemen en persoonlijkheidsproblematiek. Door de grondigheid van deze behandelmethodiek wordt het bij steeds meer langdurige klachten ingezet. Schematherapie helpt je de herkomst van gedragspatronen te onderzoeken en te veranderen.

De grondslag van je patronen

Bij Schematherapie ligt veel nadruk op je opvoeding, omgeving en ervaringen uit je jeugd die ten grondslag liggen aan patronen in je dagelijks leven. In je vroege jaren zijn namelijk je schema’s ontstaan: je opvattingen, emoties en houdingen over jezelf en de wereld om je heen, om wat er gebeurde te interpreteren en er betekenis aan te geven.

Ook al ben je je daar niet zo bewust van, deze zelfde schema’s beïnvloeden nog steeds je leven. Je gebruikt ze automatisch. Hieronder vallen dus ook schema’s die je in je dagelijkse volwassen leven tegenwerken. Denk bijvoorbeeld aan schema’s als ‘zelfopoffering’ en ‘hoge eisen’.

Patronen doorbreken

Tijdens Schematherapie ga je je schema’s herkennen, hun herkomst ontdekken en de disfunctionele schema’s die jou belemmeren aanpakken, waardoor je patronen kunt gaan doorbreken. Daarnaast ga je aan de slag met je modi, een voor jou automatische manier van reageren als één of meer onderliggende schema’s worden geactiveerd. Een modus bestaat uit gedachten, gevoelens én gedrag. Modi zijn ingedeeld in functionele en disfunctionele modi. Een functionele modus werkt positief in je leven en een disfunctionele modus werkt (uiteindelijk) belemmerend.

Beeldende therapie en Schematherapie

Door de combinatie met Beeldende therapie heb je de mogelijkheid om je schema’s en modi eerst beter te leren kennen binnen de oefeningen waar je al vrij snel met ze in aanraking kunt komen. Dit helpt om daarna gemakkelijker hun oorsprong te onderzoeken en erover te praten. Schema’s en modi kunnen worden uitgedaagd in de oefeningen waardoor je kunt oefenen met het doorbreken van je patronen en kunt leren omgaan met wat dat teweeg brengt.

Starten

Spreekt Beeldende therapie en Schematherapie je direct aan? Geef dit dan aan bij je aanmelding. We kunnen dan vanaf de intake al insteken op de Schematherapie-methodiek, middels een vragenlijst en oefeningen voor thuis.