040 2522559
Eindhoven
040 2522559
Eindhoven

Beeldende therapie en CSR-methode

BT &
CSR®-methode

De CSR®-Methode pakt stressklachten en burn-out psycho-biologisch aan. Dat betekent dat je wordt gecoacht op drie niveaus: lichaam, gedrag en emoties.

Beeldende therapie

CSR®-methode

De CSR®-methode

De CSR®-Methode pakt stressklachten en burn-out psycho-biologisch aan. Dat betekent dat je wordt gecoacht op drie niveaus: lichaam, gedrag en emoties. ‘CSR’ staat voor Chronische Stress Reversal: het terugdraaien en herstellen van de (ziekmakende) effecten van chronische stress.

Onvoldoende herstel

Wanneer je gestrest bent, moeten je lichaam en geest hard werken om alle taken en prikkels te verwerken.
Dat is niet erg voor een keer, maar wel als dat vaak voorkomt en/of lang duurt. Bij onvoldoende herstel na stress, raken je lichaam en emoties ontregeld en overbelast. Er ontstaan klachten zoals vermoeidheid, concentratieproblemen en stemmingsklachten. Wanneer je toch maar blijft doorgaan, raak je uiteindelijk volledig uitgeput. We spreken dan van een chronisch stress syndroom, ook wel burn-out genoemd.

Hoe gaat het werkelijk met je?

Heb jij last van stressklachten? Dan is het allereerst belangrijk dat we bekijken hoe het werkelijk met je gaat. Hiervoor gebruiken we de Energie check-up. Deze wordt zowel preventief als bij lichte, matige of ernstige klachten ingezet om de beginsituatie te bepalen. Na de Energie check-up heb je helder en uitgebreid inzicht in de ernst van je stressklachten en weet je wat je kunt doen om hiermee aan de slag te gaan. Als uit de Energie check-up blijkt dat de CSR®-methode past bij de ernst van de klachten, wordt je deelname aan het Stress Herstel Traject geadviseerd.

Beeldende therapie en de CSR®-methode

De combinatie van beeldende therapie en de CSR®-methode zorgt ervoor dat alles wat aan bod komt ook visueel wordt ondersteund. Hierdoor wordt het beter verwerkt in je brein en kun je gemakkelijk naar terug. Daarnaast geven de oefeningen je de gelegenheid om in het moment te onderzoeken wat er in je lichaam, gevoel, gedachten en gedrag gebeurt, waardoor we er direct mee aan de slag kunnen. Ook kun je binnen de oefeningen direct oefenen met patronen of gedragingen die je herstel belemmeren.

Check-up

Energie check-up

  • Vragenlijstonderzoek Stressklachten van CSR®
  • 2 oefeningen voor thuis
  • 2 (online) consulten

Lees meer

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijg adviseer ik om ook een psychofysiologische meting bij de Energie check-up te betrekken. Bij de psychofysiologische meting* wordt met behulp van biofeedbackapparatuur gemeten hoe jouw lichaam reageert op mentale inspanning en ontspanning. Hoe hoog loopt de spanning op? In welke mate is je lichaam (nog) in staat om daarvan te herstellen? Hoe en waar reageert jouw lichaam hier het meest op?

* De bio-fysiologische meting en HRV meting vindt plaats bij een gespecialiseerde collega.
Gemiddeld zijn 10 consulten voldoende, maar er kunnen ook meer of minder consulten geïndiceerd zijn.
Het bespreken we de resultaten en de voortgang van je behandeling met je (bedrijfs)arts kan meerwaarde hebben, zodat je re-integratie goed wordt afgestemd op je persoonlijke mogelijkheden en beperkingen. Dit gebeurt enkel op aanvraag en met jouw volledige toestemming.

Een check-up iets voor jou?

Ben je (nog) niet op zoek naar behandeling maar wil je snel inzicht krijgen in hoe je er voor staat en waar je nog wat aan te pakken hebt? Doe dan een check-up. Een check-up is geen behandeling, maar een (vriendelijke) confrontatie met jezelf en wat je nog verder wilt ontwikkelen. Daarnaast krijg je een passend advies over hoe je verder kunt.

Individueel behandeltraject

Stress Herstel Traject

  • Tussen- en eindmeting middels Vragenlijstonderzoek Stressklachten van CSR®
  • E-coaching-omgeving van CSR® voor communicatie
  • 10 consulten inclusief huiswerkopdrachten

Lees meer

Optioneel aan te vullen met (extra kosten op aanvraag):

  • HRV-meting* (optioneel)
  • Tussen- en/of eindrapportage voor de bedrijfsarts en/of werkgever (alleen met jouw toestemming!)
  • Overleg met derden (bijvoorbeeld bedrijfsarts en leidinggevende)

* De bio-fysiologische meting en HRV meting vindt plaats bij een gespecialiseerde collega.
Gemiddeld zijn 10 consulten voldoende, maar er kunnen ook meer of minder consulten geïndiceerd zijn.
Het bespreken we de resultaten en de voortgang van je behandeling met je (bedrijfs)arts kan meerwaarde hebben, zodat je re-integratie goed wordt afgestemd op je persoonlijke mogelijkheden en beperkingen. Dit gebeurt enkel op aanvraag en met jouw volledige toestemming.

Een behandeltraject iets voor jou?

De meeste mensen wachten lang voor ze uiteindelijk hulp inschakelen of hebben al veel geprobeerd maar zijn nog niet waar ze willen zijn. Toch kan je twijfelen of je met of zonder hulp verder moet. Om te onderzoeken of een behandeling bij mij passend voor je is, kun je je aanmelden voor een intake.

Starten

Spreekt Beeldende therapie en CSR® je direct aan? Geef dit dan aan bij je aanmelding. We kunnen dan vanaf de intake al insteken op de CSR®-methode, beginnend met de Energie check-up.