Designed by: Tim Hulsbosch

PGB Begeleiding Individueel


Als u een PGB (Persoons Gebonden Budget) toegewezen hebt gekregen, kunt u dit inzetten om naar eigen inzicht begeleiding in te kopen.

PGB begeleiding individueel bij Sanne Marsé is gericht op sociale redzaamheid, gedragsproblemen, psychisch functioneren en het oefenen van nieuw gedrag.

Meer informatie over de functie Begeleiding vindt u in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011

Voor wie?
PGB begeleiding individueel is geïndiceerd als er sprake is van een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische andoening of beperking of van een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap.

Werkwijze
Na aanmelding volgt een intake, waarbij gekeken wordt naar de hulpvraag en de mogelijkheden voor individuele begeleiding.

Het doel is uitbreiding van de mogelijkheden , vaardigheden en het daarmee vergroten van je zelfstandigheid en verbetering van de situatie en het gedrag.

Na de intake wordt een begeleidingsovereenkomst en een begeleidingsplan opgesteld. In het begeleidingsplan worden de doelen verder uitgewerkt.
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3

Prijzen

De volgende prijzen worden gehanteerd

Intake van 45 minuten
€35,-

PGB begeleiding individueel 1 uur
€55,-

Evaluatiegesprek met ouders/verzorgers of behandelaar. 45min.
€35,-

Voorwaarden